Ενεργειακοί Υαλοπίνακες | ΑΦΟΙ ΤΣΟΝΑΚΑ Ε.Π.Ε

 


 
 
Η τεχνολογία του γυαλιού εξελίσσεται συνεχώς και δημιουργεί προϊόντα που συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, βοηθώντας στην ενεργειακή απόδοση του κτηρίου με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ανάγκης κλιματισμού.

Το ενεργειακό τζάμι είναι ένας υαλοπίνακας που στην μία επιφάνειά του έχει επιστρωθεί μια λεπτή επικάλυψη μεταλλικών οξειδίων. Αυτή η επίστρωση λειτουργεί σαν ασπίδα αντανακλώντας την υπέρυθρη ακτινοβολία και εμποδίζοντας τη μεταφορά θερμότητας από το περιβάλλον προς το εσωτερικό του κτηρίου και αντίστροφα.

Στις σύγχρονες κατασκευές χρησιμοποιούμε ενεργειακούς υαλοπίνακες διπλής ή και τριπλής υάλωσης για αποδοτικότερη μόνωση. Με αυτό τον όρο εννοούμε τα διπλά ή τριπλά τζάμια εκ των οποίων το ένα είναι ενεργειακό. Οι θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες των υαλοπινάκων επηρεάζονται από το διάκενο μεταξύ των τζαμιών καθώς και από το πάχος τους. Επιπλέον, τα ευγενή αέρια που γεμίζουν το κενό ανάμεσα στα τζάμια εξασφαλίζουν τη μεγάλη διάρκεια ζωής των υαλοπινάκων και βελτιώνουν τη μόνωση